Nhung nhiem vu trong tam

Những nhiệm vụ trọng tâm

Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng: Những nhiệm vụ trọng tâm - ảnh 1

tổ chức còn cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, thi công công trình cấp thoát nước cho các đơn vị, tham mưu đấu nối hệ thống xả thải, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ.

tổ chức tham vấn, khảo sát thiết kế, giám sát, quản lý dự án đầu tư các công trình, đồng thời quan trắc, phân tách, đánh giá chất lượng nước và môi trường không khí.

n

Các đơn vị trực thuộc gồm các Trạm Xử lý nước thải Phú Lộc Hòa Cường, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Trạm thoát nước Hòa Xuân, Xưởng cơ khí, Đội duy tu.

  • Địa chỉ: 18 Hồ Nguyên Trừng, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
  • Giám đốc: ThS Hà Văn Thành
  • Điện thoại: 0236.3621530
  • Website: www.thoatnuocdanang.com

Click: Xem thêm

Trả lời