Phat hien 3 trieu chung dac biet cua hau Covid 19

Phát hiện 3 triệu chứng đặc biệt của hậu Covid-19, kéo dài đến 6 tháng

Một nghiên cứu mới của Đan Mạch đã xác định 3 triệu chứng đặc biệt mà những người đã khỏi Covid-19 cảm thấy vài tháng sau khi nhiễm bệnh.

  • Đã khỏi Covid-19 vẫn phải phòng bệnh
  • Chăm sóc bệnh nhân hậu Covid-19
  • WHO công bố 3 triệu chứng hậu Covid-19 xảy ra nhiều nhất

Click: Xem thêm

Trả lời