PVN de xuat tap trung giai quyet van de Nha

‘PVN đề xuất, tập trung giải quyết vấn đề Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn’

Chiều 16.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc làm việc với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình năm 2021, 2 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch sản xuất mua bán năm 2022.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của PVN trong thời gian qua. Năm 2021, tập đoàn đã đoàn kết, thống nhất, hăng hái khai triển và hoàn thành tốt nhất có thể nhiệm vụ được giao, các mục tiêu, yêu cầu đặt ra, thể hiện ở chỉ tiêu khai thác dầu thô và các việc làm liên quan; chỉ tiêu tài chính và xử lý một số vấn đề tồn đọng. Đồng thời, Thủ tướng chia sẻ với rất nhiều khó khăn, thách thức của tập đoàn. Trong đó, có những vấn đề có thể giải quyết được ngay, nhưng cũng có những khó khăn phụ thuộc vào nhiều nhân tố như thiết chế, cơ chế, chính sách và liên quan tới nước ngoài.

Thủ tướng: 'PVN đề xuất, tập trung giải quyết vấn đề Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn' - ảnh 1

Thủ tướng phát biểu tại cuộc làm việc

Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tập trung cùng với PVN và các bộ, ngành, cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề này một cách hăng hái nhất, phân loại, lựa chọn các vấn đề trọng tâm trung tâm, có liên quan lớn, dễ làm trước, khó làm sau; trên cơ sở giữ đúng nguyên tắc, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, thích hợp tình hình cụ thể và mang lại hiệu quả cao.

Thủ tướng lưu ý PVN phải nắm chắc tình hình, vừa xử lý các vấn đề cụ thể, thường xuyên, vừa chuẩn bị cho vấn đề lâu dài và vấn đề đột xuất, bất thần có thể xảy ra. Về lâu dài, phải tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chiến lược phát triển năng lượng, chiến lược phát triển ngành dầu khí; đồng thời có kịch bản cho các vấn đề tình thế, đột xuất, bất thần.

n

Thủ tướng yêu cầu PVN tập trung đánh giá đúng tình hình, phân tách rõ nguyên nhân, đề xuất biện pháp, lộ trình xử lý, đặc biệt là tập trung giải quyết vấn đề liên quan Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Thủ tướng chia sẻ thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo quyết liệt và việc xử lý các vấn đề liên quan tới Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đang được khai triển hăng hái, đạt kết quả do đó cần tiếp tục rút kinh nghiệm, phát huy cách làm tại dự án này để giải quyết các vấn đề tại các dự án khác.

Thủ tướng cũng yêu cầu PVN cùng hăng hái tham gia vào quá trình xây dựng Quy hoạch điện 8 trên tinh thần không vì lợi ích cục bộ của ngành, đơn vị mà tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu PVN kết hợp chặt chẽ trong việc đảm bảo quốc phòng, an ninh, trong đó có an ninh kinh tế, kiên định các nguyên tắc bất di bất dịch như giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn bờ cõi, nhưng linh hoạt, thích hợp với tình hình cụ thể, tính toán, cân nhắc việc gì tốt nhất cho đất nước thì làm, kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa quốc phòng, an ninh, kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống quần chúng…Click: Xem thêm

Trả lời