Để có trải nghiệm tốt hơn, vui lòng thay đổi trình duyệt của bạn thành CHROME, FIREFOX, OPERA hoặc Internet Explorer.

Quảng cáo banner

Giá banner Quảng Cáo

Thông tin liên hệ

Tel: (+84) 965.366.247

Email: [email protected]

1. Banner phía trên trang chủ: 200$/Tháng

Banner Ads


2. Banner phía trên bên phải trang chủ: 70$/Tháng

cho thue


3. Banner phía dưới trang chủ: 70$/Tháng

cho thue


4. Phía trên trang sản phẩm: 50$/Tháng

cho thue


6. Phía dưới trang sản phẩm: 50$/Tháng

cho thue

Lên trên <center>Download App</center>
Download App