Quang Nam thu hoi du an thuy dien Dak Pring

Quảng Nam thu hồi dự án thủy điện Đăk Pring 2

Quảng Nam thu hồi dự án thủy điện Đăk Pring 2 - Ảnh 1.

Quyết định thu hồi chủ trương đầu tư dự án nhà máy thủy điện Đăk Pring 2 – Ảnh: LÊ TRUNG

Ngày 26-10, ông Hồ Quang Bửu – phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – có quyết định về việc kết thúc hiệu lực và thu hồi quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy thủy điện Đăk Pring 2 tại thôn A Bát, xã Chà Val, huyện Nam Giang.

Dự án này có công suất 8MW, tổng diện tích sử dụng đất hơn 45ha do doanh nghiệp cổ phần đầu tư Phúc Thành Vinh đầu tư theo quyết định chủ trương đầu tư số 2384 tháng 6-2017.

Lý do kết thúc và thu hồi là doanh nghiệp Phúc Thành Vinh xin tự kết thúc hoạt động dự án do chẳng thể đầu tư xây dựng lưới điện dùng chung để đấu nối phát điện theo quy hoạch của Bộ Công thương.

Tỉnh này giao Sở Kế hoạch và đầu tư thông tin kết thúc hiệu lực, tiếp thu quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh trên trang thông tin điện tử của tỉnh. Các sở, ngành liên quan, huyện Nam Giang rà soát, thu hồi, kết thúc hiệu lực các văn bản đã ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh thu hồi, hủy các văn bản liên quan đã cấp đối với dự án này. Đồng thời, các đơn vị giải quyết những vấn đề phát sinh theo quy định (nếu có).

Tỉnh này yêu cầu doanh nghiệp trên chịu trách nhiệm thực hành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đối với Nhà nước và các thủ tục thanh lý dự án theo quy định.

Click: Xem thêm

Trả lời