Quoc hoi lap doan giam sat toi cao ve nguon

Quốc hội lập ‘đoàn giám sát tối cao’ về nguồn lực chống dịch COVID-19

Quốc hội lập đoàn giám sát tối cao về nguồn lực chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định – Ảnh: Quochoi.vn

Sáng 14-6, với 94% số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hành chính sách, luật pháp về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Theo nghị quyết này, Quốc hội cắt cử ông Nguyễn Khắc Định, phó chủ tịch Quốc hội, làm đoàn trưởng.

Phó đoàn trưởng túc trực là ông Nguyễn Phú Cường – chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – ngân sách của Quốc hội. Các phó đoàn trưởng khác có Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh, Trưởng Ban Dân nguyện Dương yên bình.

Ủy viên, đại biểu và chuyên gia tham gia đoàn giám sát do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Nghị quyết nêu rõ phạm vi giám sát là việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2020 – 2022; việc thực hành chính sách, luật pháp về y tế cơ sở, y tế dự phòng từ ngày 1-1-2018 đến ngày 31-12-2022 trên phạm vi cả nước.

Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan thuộc đối tượng giám sát.

Quốc hội yêu cầu nội dung giám sát phải đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hành chính sách, luật pháp về y tế cơ sở, y tế dự phòng…

Từ đó, kiến nghị biện pháp nâng cao hiệu quả huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch; thực hành chính sách, luật pháp về y tế cơ sở, y tế dự phòng và hoàn thiện chính sách, luật pháp có liên quan.

Cũng tinh khiết nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề “Việc khai triển thực hành các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, giảm nghèo vững bền giai đoạn 2021 – 2025, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030”.

Đoàn giám sát này do Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm đoàn trưởng. Ông Y Thanh Hà Niê K’đăm, chủ tịch Hội đồng Dân tộc, làm phó đoàn trưởng túc trực. 2 phó đoàn trưởng là Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh và Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh.

Nội dung giám sát là đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc khai triển thực hành các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo vững bền và phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng thời, kiến nghị biện pháp nâng cao hiệu quả việc thực hành các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia và hoàn thiện chính sách, luật pháp có liên quan.

Cảnh sát cơ động sẽ được trang bị máy bay, tàu thuyềnCảnh sát cơ động sẽ được trang bị tàu bay, tàu thuyền

TTO – Theo Luật cảnh sát cơ động vừa được Quốc hội thông qua, lực lượng này sẽ được trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tàu bay, tàu thuyền, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để thực hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Click: Xem thêm

Trả lời