quy che hoat dong

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

1. An Toàn Thông Tin:
– Chúng tôi không bao giờ yêu cầu thành viên cung cấp thông tin tài khoản.
– Thành viên không đưa bất kỳ thông tin tài khoản nào cho bất kỳ ai.
– Không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ, hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu.
– Nghiêm cấm phát tán, truyền bá, cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm phạm hệ thống website.
– Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

2. Trách Nhiệm Thành Viên:
– Thành viên tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
– Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn Giao dịchTMĐT lova.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba.
– Thành viên phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin đăng tải trên Sàn giao dịch TMĐT lova.vn, đặc biệt thông tin về giá cả, chất lượng sản phẩm.
– Mọi thông tin được sửa đổi, bổ sung, thay thế phải được thông báo kịp thời cho Ban quản lý Sàn và cập nhật trên Website.
– Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT lova.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp
– Thành viên không phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT lova.vn.
– Thành viên không sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường.
– Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
– Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch MTĐT lova.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên.
– Thành viên không tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT lova.vn.
– Thành viên đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ của mình chào bán trên Sàn giao dịch TMĐT.
– Thành viên tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại.
– Thành viên bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
– Thành viên thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT lova.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp xử lý kịp thời.
– Thành viên cung cấp, đăng tải, cập nhật những thông tin trên website đầy đủ và chính xác, đặc biệt thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm mà thành viên cung cấp.
– Thành viên chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh, thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT lova.vn.

3. Trách nhiệm của Ban quản lý:
– Thẩm tra và xác thực thông tin đăng kýcủa thành viên.
– Thiết lập cơ chế, giao kết hợp đồng của các thành viên thực hiện đúng quy trình giao kết Hợp đồng;
– Lưu giữ thông tin đăng ký của thành viên đăng ký tham gia Sàn giao dịch TMĐT và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
– Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân và thông tin cá nhân.
– Không tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
– Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch, … của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
– Chịu trách nhiệm xây dựng, nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT lova.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép.
– Xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên Sàn giao dịch. Các chính sách này sẽ được công bố trên Sàn giao dịch TMĐT lova.vn;
– Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các Thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT lova.vn.
– Duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT lova.vn và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Sàn.
– Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng…thì Sàn giao dịch TMĐT lova.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.
– Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT lova.vn có trách nhiệm hướng dẫn các Thành viên thực hiện quá trình mua bán qua Sàn giao dịch TMĐT lova.vn đặc biệt là việc áp dụng chức năng thanh toán trực tuyến.

4. Giới Hạn Trách Nhiệm:
– Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT
– Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT lova.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.