Quy dinh san xuat tai Viet Nam se duoc ban

Quy định ‘sản xuất tại Việt Nam’ sẽ được ban hành ở cấp thông tư

Quy định sản xuất tại Việt Nam sẽ được ban hành ở cấp thông tư - Ảnh 1.

Sản phẩm dệt may Việt Nam được bày bán trên thị trường – Ảnh: Q.ĐỊNH

Theo đó, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành nghị quyết số 73/NQ-CP về việc rút nhiệm vụ xây dựng nghị định “Sản xuất tại Việt Nam”. Chính phủ quyết nghị đồng ý kiến nghị của Bộ Công thương về việc rút nhiệm vụ xây dựng nghị định “Sản xuất tại Việt Nam”.

Phó thủ tướng đồng ý cho Bộ Công thương coi xét, quyết định ban hành văn bản “Sản xuất tại Việt Nam” ở cấp thông tư theo thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm luật pháp, Luật đầu tư và các quy định luật pháp có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng về quyết định của mình.

Bộ Tư pháp thực hành nhiệm vụ kiểm tra văn bản quy phạm luật pháp và xử lý văn bản trái luật pháp (nếu có) theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm luật pháp và các quy định có liên quan.

Trước đó, từ năm 2021, Bộ Công thương đang xây dựng giấy tờ yêu cầu xây dựng nghị định “Sản xuất tại Việt Nam”.

Bộ Công thương đã có tờ trình kiến nghị Thủ tướng để bộ này chủ trì xây dựng dự thảo nghị định “Sản xuất tại Việt Nam”. Tại thời khắc đó, Bộ Công thương cho rằng việc ban hành văn bản “Sản xuất tại Việt Nam” ở cấp thông tư sẽ phát sinh nhiều bất cập, nên đã yêu cầu xây dựng văn bản “Sản xuất tại Việt Nam” ở cấp nghị định, nhận sự thống nhất của Bộ Khoa học và công nghệ.

Trên cơ sở Văn phòng Chính phủ giao Bộ Công thương xây dựng dự thảo nghị định để trình Chính phủ, Bộ Công thương đã hoàn thiện dự thảo lần 1 và đăng tải trên trang thông tin luật pháp và Cổng thông tin điện tử của Bộ Công thương, Cổng thông tin điện tử Chính phủ để lấy ý kiến. Cơ quan này cũng đã có văn bản gửi Bộ Tư pháp để thẩm định giấy tờ yêu cầu xây dựng nghị định.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một đại diện của Bộ Công thương cho hay vừa qua Chính phủ đã ban hành nghị định số 111/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 43 về nhãn hàng hóa. Vì vậy đã cơ bản khắc phục những bất cập liên quan đến dán nhãn, các quy định về nhãn hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đơn cử như tại nghị định 111, đã yêu cầu những nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa lưu thông tại thị trường Việt Nam phải ghi bằng tiếng Việt, hoặc nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam phải ghi nhãn theo quy định về nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa.

Với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam phải ghi đầy đủ nội dung như tên hàng hóa, tên và địa chỉ đơn vị chịu trách nhiệm về hàng hóa, xuất xứ hoặc ghi nơi thực hành công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa. Với hàng hóa nhập khẩu cũng phải ghi tên, xuất xứ hàng hóa.

Click: Xem thêm

Trả lời