mars express 5805

Tàu khám phá sao Hỏa vẫn dùng Windows 98

Một trong những công cụ hiện đại của con người dùng để khám phá vũ trụ vẫn đang chạy Windows 98 – hệ điều hành ra mắt cách nay gần một phần tư thế kỷ.

  • Microsoft cảnh báo sắp hết hỗ trợ Windows 8.1
  • Kỹ sư Hàn Quốc xây bia mộ cho Internet Explorer
  • Cập nhật Windows 11 và 10 gây sự cố điểm phát Wi-Fi

Click: Xem thêm

Trả lời