Thanh lap hai thi tran thuoc tinh Bac Giang

Thành lập hai thị trấn thuộc tỉnh Bắc Giang

Hai thị trấn được tách từ hai xã Phương Sơn và Bắc Lý với dân số tuần tự hơn 8.000 và 15.000 người.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thị trấn Phương Sơn được thành lập trên diện tích 8,45 km2 và quy mô dân số 8.380 người của xã Phương Sơn, giáp các xã Chu Điện, Lan Mẫu, Thanh Lâm và huyện Lạng Giang. Thị trấn Phương Sơn sẽ thuộc huyện Lục Nam với 23 xã và 2 thị trấn.

Thị trấn Bắc Lý được lập trên cơ sở 12,90 km2 và quy mô dân số 15.279 người của xã Bắc Lý, giáp các xã Châu Minh, Danh Thắng, Đoan Bái, Đông Lỗ, Hương Lâm, Mai Trung, Thường Thắng, Xuân Cẩm. Sau khi thành lập, thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa có 23 xã và 2 thị trấn.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7.

Đường Hùng Vương, TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) hồi cuối tháng 5. Ảnh: Ngọc Thành

Đường Hùng Vương, TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) hồi cuối tháng 5. Ảnh: Ngọc Thành

Như vậy, tỉnh Bắc Giang có 9 huyện và một thành phố; 209 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 182 xã, 10 phường, 17 thị trấn.

Trước đó, thẩm tra việc thành lập 2 thị trấn thuộc tỉnh Bắc Giang, Ủy ban luật pháp đề xuất Chính phủ, chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang quan tâm đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng thành thị của hai thị trấn mới để đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của thành thị loại V.

Các tiêu chí được đặt ra gồm mật độ đường giao thông, tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng, mật độ đường cống thoát nước chính, công trình đầu mối giao thông, đất cây xanh công cộng khu vực nội thị…

Click: Xem thêm

Trả lời