Cà phê là loại cây quen thuộc và trồng rộng rãi ở một số tỉnh nước ta. Chúng là loại cây công nghiệp đem đến nguồn kinh tế cao và trở nên cây phát triển kinh tế chủ lực ở nước ta. Hàng năm nước ta cung cấp một lượng Xem thêm