Thu mo khoa iPhone khi deo khau trang

Thử mở khóa iPhone khi đeo khẩu trang


Khi nâng cấp iOS mới, các mẫu iPhone 12 trở đi được bổ sung tính năng mở khóa Face ID khi đeo khẩu trang hoặc đeo kính.

Click: Xem thêm

Trả lời