Thu phi cang bien de go nut that giao thong

Thu phí cảng biển để gỡ nút thắt giao thông

Khoản thu 16.000 tỉ đồng từ phí hạ tầng cảng biển trong giai đoạn 5 năm từ nay đến 2025 kỳ vọng giảm bớt gánh nặng nguồn vốn để TP.HCM tăng tốc đầu tư các dự án giao thông trọng tâm kết nối cảng biển.

  • TP.HCM chính thức thu phí hạ tầng cảng biển từ 1.4, dự thu ngân sách 16.000 tỉ
  • Kiến nghị không thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển với vận chuyển thủy nội địa
  • TP.HCM thí nghiệm thu phí hạ tầng cảng biển trong 1 tháng

Click: Xem thêm

Trả lời