Thu tuc de F0 nhan tien bao hiem xa hoi

Thủ tục để F0 nhận tiền bảo hiểm xã hội


Lấy được Giấy chứng thực nghỉ ốm, người lao động mắc Covid-19 cần nộp cho doanh nghiệp để làm giấy tờ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH).

Click: Xem thêm

Trả lời