Thu tuong Pham Minh Chinh ‘Sau 25 nam thoi gian

Thủ tướng Phạm Minh Chính: ‘Sau 25 năm, thời gian tới phải sinh ra một…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, sứ mạng của 25 năm qua là rất tốt, song  gian tới phải sinh ra một Thaco thế hệ mới, đáp ứng được yêu cầu của các ngành công nghiệp, dịch vụ…

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính: ‘Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn’
  • Thủ tướng: ‘nhận mặt điểm nghẽn để phát huy tốt hơn nguồn lực doanh nghiệp Nhà nước’
  • xúc tiến hợp tác Việt Nam – Malaysia để cùng phục hồi, phát triển sau đại dịch

Click: Xem thêm

Trả lời