Thu tuong yeu cau Quang Nam tang cuong cong tac

Thủ tướng yêu cầu Quảng Nam tăng cường công tác phòng chống tiêu cực, …

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Quảng Nam tiếp tục tinh giảm biên chế, tinh gọn bộ máy chính quyền đảm bảo dân chủ, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

  • Việt Nam – Nhật Bản tiến tới thiết lập quan hệ đối tác số
  • Lễ đón chính thức thủ tướng Nhật Bản tại Phủ chủ tịch
  • Quảng Nam: 7 lần đề xuất mới đóng được cửa mỏ vàng Bồng Miêu

Click: Xem thêm

Trả lời