Tien phat cham nop 2 doanh nghiep trung dau gia

Tiền phạt chậm nộp 2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm gần 70 tỉ đồn…

Ngày 11.5, Doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm phải nộp tiền đầy đủ tiền trong vòng 180 ngày”>Cục thuế TP.HCM thông tin 2 doanh nghiệp doanh nghiệp CP Dream Republic và doanh nghiệp CP Sheen Mega chưa nộp tiền trúng đấu giá đất Khu thành thị Thủ Thiêm nên số tiền chậm nộp đã lên gần 70 tỉ đồng. Vừa qua, cơ quan thuế đã ra quyết định cưỡng chế tài khoản nhà băng của 2 doanh nghiệp này theo quy định khi quá 90 ngày chưa nộp tiền vào ngân sách.

Tiền phạt chậm nộp 2 công ty trúng đấu giá đất Thủ Thiêm gần 70 tỉ đồng - ảnh 1

Số tiền phạt chậm nộp của 2 doanh nghiệp trúng đấu giá khu đất Thủ Thiêm lên gần 70 tỉ đồng

Vào tháng 12.2021, doanh nghiệp CP Dream Republic trúng đấu giá lô đất số 3-5 (diện tích 6.446m2). Doanh nghiệp này phải đóng 3.820 tỉ đồng tiền sử dụng đất và 500 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ đối với diện tích thực hành chức năng thương nghiệp dịch vụ. doanh nghiệp CP Sheen Mega trúng đấu giá lô đất số 3-8 (diện tích 8.568,1m2), đóng 4.000 tỉ đồng tiền sử dụng đất, được miễn nộp lệ phí trước bạ theo chỉ dẫn về lệ phí trước bạ đối với diện tích đất ở. Đầu tháng 1.2022, cơ quan thuế ban hành thông tin đến 2 doanh nghiệp. Theo quy định, trong vòng 30 ngày là thời hạn đóng tiền đợt 1 với 50% tiền sử dụng đất và trong vòng 90 ngày là thời hạn đóng tiền đợt 2 (50% còn lại).

n

Trước đó, doanh nghiệp CP Dream Republic và doanh nghiệp CP Sheen Mega đã có văn bản xin kéo dài thời gian nộp tiền trúng đấu giá đất và các khoản phí liên quan đến tháng 9. Cụ thể, tháng 4 nộp 15% tổng số tiền, các tháng 5, 6, 7, 8 mỗi tháng nộp 17% và tháng 9 sẽ tính sổ toàn bộ số tiền còn lại. Trước ngày 30.4, 2 doanh nghiệp xin nộp trước 100 tỉ đồng thể hiện “thiện chí”. Thế nhưng, cho đến nay đã quá 90 ngày nên cơ quan thuế ra quyết định cưỡng chế thuế.

Theo như hợp đồng đã ký với UBND TP.HCM, thời gian nộp tiền trúng đấu giá là 180 ngày. Tuy nhiên theo quy định thuế, 2 doanh nghiệp chưa nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, số tiền trên sẽ tính chậm nộp 0,03%/ngày. Qua 180 ngày (tức ngày 6.7), 2 doanh nghiệp chưa nộp số tiền trên thì cơ quan thuế sẽ báo cáo lên cơ quan chức năng và doanh nghiệp sẽ mất cọc.Click: Xem thêm

Trả lời