039Tiep thi chao ban bat dong san du lich soi

'Tiếp thị, chào bán bất động sản du lịch sôi động trong dịch&#039…


Theo ông Nguyễn Văn Đính – Phó Tổng thư ký Hiệp hội bất động sản Việt Nam, có 7.200 sản phẩm được chào bán quý III và 2.200 giao dịch thành công.

Click: Xem thêm

Trả lời