Tim bien phap phat trien mo hinh tom lua

Tìm biện pháp phát triển mô hình tôm – lúa vững bền vùng ĐBSCL

Theo ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, mặc dầu mô hình tôm – lúa vùng ĐBSCL đem lại hiệu quả kinh tế cao nhưng vẫn còn nhiều bất cập, khó khăn về tổ chức sản xuất, kỹ thuật…

  • Biến đổi khí hậu tạo ra thời cơ cho doanh nghiệp ĐBSCL
  • Phần lớn diện tích ĐBSCL nguy cơ bị ‘chìm’
  • Khai mạc diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng ĐBSCL

Click: Xem thêm

Trả lời