Toc do Internet tang 44 chi sau 1 nam Cong nghe

Tốc độ Internet tăng 44% chỉ sau 1 năm-Công nghệ thông tin

Chuyển đổi số quý I/2022: Tốc độ Internet tăng 44% chỉ sau 1 năm - 1Chuyển đổi số quý I/2022: Tốc độ Internet tăng 44% chỉ sau 1 năm - 2Chuyển đổi số quý I/2022: Tốc độ Internet tăng 44% chỉ sau 1 năm - 3Chuyển đổi số quý I/2022: Tốc độ Internet tăng 44% chỉ sau 1 năm - 4

* Nguồn số liệu: Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông

Nguồn: http://danviet.vn/chuyen-doi-so-quy-i-2022-toc-do-internet-tang-44-chi-sau-1-nam-50202295185922151.htm

Click: Xem thêm

Trả lời