Tong doanh nghiep Giay co nguy co kho bao toan

Tổng doanh nghiệp Giấy có nguy cơ khó bảo toàn vốn vì dự án bột giấy Phương Nam

Tổng công ty Giấy có nguy cơ khó bảo toàn vốn vì dự án bột giấy Phương Nam - Ảnh 1.

Nhà máy bột giấy Phương Nam không có phương án xử lý gây khó khăn tài chính cho Vinapaco – Ảnh: SƠN LÂM

Theo báo cáo về giám sát tài chính năm 2021 của Bộ Công thương, Tổng doanh nghiệp Giấy Việt Nam (Vinapaco) với 100% vốn nhà nước, vẫn đang tiếp tục gặp khó khăn trong xử lý dự án nhà máy bột giấy Phương Nam – một trong 12 dự án thua lỗ, yếu kém ngành công thương.

Dẫn tới, mặc dầu Vinapaco có lãi nhưng tỉ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu thấp là 0,9%, cùng các tồn tại từ các dự án có thể dẫn tới Vinapaco bị giảm vốn giá trị lớn, chưa có cơ sở rõ ràng để đánh giá khả năng bảo toàn vốn của doanh nghiệp này.

Cụ thể, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã bao gồm số liệu của dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam đến cuối năm 2021 là 2,988 lần. Hệ số khả năng tính sổ nhanh < 0,5 lần cho thấy doanh nghiệp này có khó khăn về khả năng tính sổ nợ.

Đến nay, những tồn tại của dự án nhà máy bột giấy Phương Nam vẫn chưa được giải quyết, như việc chưa hoàn thành quyết toán. thực hành theo chỉ đạo, Vinapaco đã một số lần tổ chức việc định giá toàn bộ tài sản cố định, hàng hóa tồn kho của dự án để chuyển kiểm toán nhà nước thực hành kiểm toán làm cơ sở bán đấu giá.

Tuy nhiên, việc bán tài sản cố định và hàng hóa tồn kho của dự án có vướng mắc do nhà băng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVComBank) khởi kiện Vinapaco do liên quan đến tài sản thế chấp dự án.

Giá trị hàng tồn kho và tài sản thiếu chờ xử lý của ban quản lý dự án có tổng số là 12,4 tỉ đồng chưa được xử lý, gồm: giá trị lượng đay đã mục nát, xuất kho thanh lý năm 2012 và giá trị hàng tồn kho bị thiệt hại do sự cố tràn hóa chất. Hiện khoản vay của dự án nhà máy bột giấy Phương Nam chiếm tỉ trọng lớn nhất.

Ngoài ra, Vinapaco còn đang gặp khó khăn trong việc huy động vốn từ nguồn tín dụng đầu tư tại dự án trồng rừng nguyên liệu giấy Kon Tum, hiện đang phải thu xếp, hỗ trợ dự án này trả nợ giá trị trên 300 tỉ đồng. Việc đầu tư tại doanh nghiệp cổ phần giấy BBP gặp vướng mắc và dự án hiện đã dừng hoạt động.

Với những dự án kém hiệu quả, tổng nợ phải trả của Vinapaco giảm 305 tỉ đồng, tương đương 6,93% so với đầu năm. Trong đó nợ vay giảm 319 tỉ đồng, cốt yếu do phân loại các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn phải trả trong năm sau sang nợ ngắn hạn.

Các khoản phải thu ngắn hạn cuối năm giảm 40,21 tỉ đồng, tương đương giảm 6,37% so với thời khắc 1-1-2021, trong đó cốt yếu giảm phải thu của khách hàng. Tổng dư nợ xấu đến thời khắc ngày 31-12-2021 là 61,31 tỉ đồng, giảm 2,37 tỉ đồng so với đầu năm.

mua bán của HABECO giảm sút

Báo cáo cũng nêu ra tình hình hoạt động của Tổng doanh nghiệp cổ phần Bia – rượu – nước giải khát Hà Nội (HABECO) cho thấy doanh thu và thu nhập khác năm 2021 đạt 5.364,81 tỉ đồng, giảm 7% so với năm 2020, tương đương 399 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 376,87 tỉ đồng, bằng 53% so với năm 2020.

Kết quả hoạt động mua bán năm 2021 của doanh nghiệp có lãi, lợi nhuận sau thuế đạt 310,5 tỉ đồng, bằng 49,7% so với cùng kỳ năm trước. Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 5%; tỉ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) 8%.

Lý giải về lợi nhuận sau thuế năm 2021 giảm so với năm 2020 được cho do trong năm, việc vận dụng nghị định 100 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt cũng như diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Bộ Công thương đánh giá mặc dầu HABECO bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp hiệu quả nhưng có giảm sút trong những năm gần đây. HABECO hiện có vốn góp đầu tư tại 26 doanh nghiệp, gồm 16 doanh nghiệp con, 6 doanh nghiệp liên doanh, liên kết, 4 đơn vị đầu tư khác, trong đó 11 doanh nghiệp có lỗ, lũy kế lỗ.

4 doanh nghiệp con có kết quả mua bán lỗ bao gồm doanh nghiệp cổ phần Rượu và nước giải khát Hà Nội, doanh nghiệp CP Bia Hà Nội – Thái Bình, doanh nghiệp CP Bia rượu nước giải khát Hà Nội – Quảng Ninh, doanh nghiệp cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình.

Click: Xem thêm

Trả lời