Trieu Tien duyet binh ky niem 90 nam ngay thanh

Triều Tiên duyệt binh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập quân đội

Triều Tiên tổ chức duyệt binh vào tối 25.4 kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân phóng thích dân chúng Triều Tiên (KPRA).

  • KCNA: ‘Triều Tiên có sức mạnh bất khả bại trận’ dưới thời ông Kim Jong-un
  • Ông Kim Jong-un giám sát vụ thử vũ khí chiến thuật mới của Triều Tiên
  • Triều Tiên kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành

Click: Xem thêm

Trả lời