tuc truc Ban Bi thu Can bo phai tranh xa

túc trực Ban Bí thư: Cán bộ phải tránh xa cám dỗ

Cán bộ cần giữ mình cho đúng, không tròn vo, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, phải tránh xa thói hư tật xấu, cám dỗ, theo túc trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Sáng 25/6, Ban Tổ chức Trung ương họp mặt các ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII. Tại hội nghị, có ý kiến tỏ bày băn khoăn khi một số cán bộ thời gian gần đây vi phạm quy định của Đảng, luật pháp của Nhà nước và đặt câu hỏi, năng động, sáng tạo có mâu thuẫn với chặt chẽ không? Dám nghĩ, dám làm có dễ dẫn tới sai phạm không?

túc trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, những sai phạm của cán bộ thời gian qua, nhìn dưới góc độ hăng hái là bài học quý với mỗi cán bộ để kỹ lưỡng, chỉn chu hơn trong công tác, chứ không phải vì vậy mà né tránh, không làm. Cán bộ hiểu đúng việc “giữ mình” thì sẽ thành người chặt chẽ, kỹ lưỡng hơn.

túc trực Ban Bí thư mong muốn cán bộ trẻ khi được Đảng giao nhiệm vụ thì hăng hái đảm đương, không ngừng tiến bộ. “Tiến bộ không phải đo lường bằng chức tước mà về bản lĩnh, nhận thức, tri thức, bằng sự vững vàng trong việc làm”, ông nói.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị gặp mặt các Ủy viên Trung ương dự khuyết, sáng 25/6. Ảnh: Xây dựng Đảng

túc trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị họp mặt các Ủy viên Trung ương dự khuyết, sáng 25/6. Ảnh: Tạp chí Xây dựng Đảng

Ông Võ Văn Thưởng từng là một trong 25 ủy viên Trung ương dự khuyết khóa X. Khi đó, lần đầu ông được dự hội nghị Trung ương lần thứ nhất tại Đại hội X, tự cảm thấy trách nhiệm nặng nề, lớn lao; tự nhắc nhở bản thân nỗ lực, xứng đáng với trọng trách được giao.

“Trung ương luôn mong muốn các ủy viên dự khuyết tiến bộ và đó cũng là trách nhiệm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ cho Đảng. Đây là việc làm có ý nghĩa xung yếu đối với vận mệnh của Đảng, chế độ, đất nước”, ông Thưởng chia sẻ.

Mỗi ủy viên Trung ương dự khuyết cần không ngừng nỗ lực, rèn luyện để tiến bộ về mọi mặt, trong việc làm luôn trăn trở tìm cách giải quyết, tháo gỡ khó khăn, nỗ lực tự học, tự rèn luyện. Đặc biệt, cán bộ trẻ phải thẳng thắn, rèn luyện viết, nói, nghiên cứu cương lĩnh, nghị quyết, tìm hiểu lịch sử đảng, dân tộc; ứng xử có trước có sau, tình nghĩa, giữ mối quan hệ mật thiết với dân chúng.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá, các ủy viên Trung ương dự khuyết là lớp cán bộ trẻ tiệm cận với việc làm cao của Đảng. Ban Tổ chức Trung ương có trách nhiệm hỗ trợ ủy viên dự khuyết phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành; tham mưu cho Đảng đội ngũ kề cận xứng đáng.

Vấn đề ủy viên Trung ương dự khuyết được Đảng quan tâm ngay từ Đại hội II. Nhiều người qua phấn đấu đã giữ những chức tước lãnh đạo chủ chốt, như các ông Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn An, Nguyễn Tấn Dũng… Đây là tấm gương để cán bộ trẻ nỗ lực, phấn đấu.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Ảnh: Xây dựng Đảng

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Ảnh: Tạp chí Xây dựng Đảng

“Điều xung yếu vẫn nằm ở nhân cách, phẩm chất, đạo đức. Càng trẻ càng phải nghiêm khắc với bản thân. Đảng luôn mong muốn có lớp trẻ kề cận đủ năng lực, phẩm chất, uy tín”, bà Mai nói, mong muốn cán bộ dự khuyết bữa nay trong tương lai sẽ vững vàng thành ủy viên chính thức và giữ vị trí xung yếu và “đi hết trọn vẹn cuộc đời với Đảng, chẳng thể đi giữa chừng rồi bật ra ngoài”.

Đại hội Đảng lần thứ XIII đã bầu 20 ủy viên Trung ương dự khuyết; trong đó 19 người tham gia lần đầu; một người tái cử; độ tuổi bình quân đầu nhiệm kỳ là 43,7.

Viết Tuân

Click: Xem thêm

Trả lời