dtd bv da chien hoang mai hn 734

Vì sao Bộ Y tế vẫn khẳng định Covid-19 chưa là bệnh lưu hành?

Số mắc và tử vong do Covid-19 trong nước đã giảm mạnh, độ bao phủ vắc xin rộng nhưng Bộ Y tế vẫn đề xuất Covid-19 là bệnh lây truyền nhóm A, chưa là bệnh lưu hành.

  • Bộ Y tế không điều chuyển vắc xin Covid-19, nêu tên 12 tỉnh thành ‘tiêm thấp’
  • Nguy cơ vắc xin Covid-19 hết hạn, Bộ Y tế đề xuất 12 tỉnh, thành tiếp thu

Click: Xem thêm

Trả lời