Vi sao qua nua so doanh nghiep FDI dau tu

Vì sao quá nửa số doanh nghiệp FDI đầu tư tại Việt Nam báo lỗ?

Vì sao quá nửa số doanh nghiệp FDI đầu tư tại Việt Nam báo lỗ? - Ảnh 1.

Hơn 14.100 doanh nghiệp FDI tại Việt Nam đang mua bán thua lỗ – Ảnh: Đ.T

Đó là những thông tin được Bộ Tài chính đưa ra trong báo cáo kết quả tổng hợp, phân tách báo cáo tài chính năm 2020 của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI), vừa gửi tới Thủ tướng.

Shopee và nghịch lý doanh thu tăng vẫn lỗ

Theo Bộ Tài chính, trong tổng số 25.171 doanh nghiệp FDI đang đầu tư mua bán tại Việt Nam hiện nay, chỉ có 10.125 doanh nghiệp FDI sản xuất mua bán lãi, đạt 40,2% tổng số doanh nghiệp FDI.

Đáng lưu ý, số lượng doanh nghiệp FDI có kết quả sản xuất mua bán năm 2020 báo lỗ lên tới 14.108 doanh nghiệp, tương đương với 56% tổng số doanh nghiệp FDI đang đầu tư mua bán tại Việt Nam. Số thua lỗ năm 2020 của các doanh nghiệp FDI ghi nhận lên tới khoảng 151.064 tỉ đồng.

Theo phân tách của Bộ Tài chính thì một số doanh nghiệp FDI mua bán trong mảng viễn thông, phần mềm, được cho là hưởng lợi từ bối cảnh dịch bệnh COVID-19 cũng báo lỗ nặng.

Năm 2020, doanh thu nhóm doanh nghiệp FDI ngành viễn thông, phần mềm đạt 43.985 tỉ đồng, trong đó 2 dự án FDI có doanh thu chiếm tỉ trọng lớn nhất nhóm ngành này là doanh nghiệp Airpay đạt 4.555 tỉ đồng (chiếm 10,35%) và doanh nghiệp Shopee 2.329 tỉ đồng, chiếm 5,25% tổng doanh thu nhóm ngành này.

doanh nghiệp Airpay và doanh nghiệp Shopee là hai doanh nghiệp FDI có doanh thu tăng mạnh trong năm 2020, mức tăng doanh thu của cả 2 doanh nghiệp này là 2.964 tỉ đồng, đóng góp 58% tăng trưởng doanh thu của ngành.

Tuy doanh thu tăng cao, quy mô vốn đầu tư lớn (doanh nghiệp Shopee) và có sự mở rộng về quy mô (doanh nghiệp Airpay), nhưng 2 doanh nghiệp FDI này vẫn báo lỗ, trong đó doanh nghiệp Shopee bị lỗ mất vốn, mức độ đóng góp vào ngân sách nhà nước hạn chế.

Số nộp ngân sách nhà nước của 2 doanh nghiệp này tuần tự đạt khoảng 67 tỉ đồng và 48 tỉ đồng.

Từ thực tế này, Bộ Tài chính đánh giá: “Việc thu hút doanh nghiệp FDI có quy mô vốn lớn chưa hẳn là đã có đóng góp hăng hái hơn vào nguồn thu ngân sách nhà nước, cũng như tác động hăng hái đối với các chỉ tiêu tài chính của ngành”.

Trường hợp Shopee, Bộ Tài chính cho biết vốn chủ sở hữu Shopee năm tài chính 2020 âm 1.463 tỉ đồng. doanh nghiệp này rơi vào tình trạng lỗ mất vốn do lỗ lũy kế của doanh nghiệp vẫn tiếp tăng 31% so với năm 2019.

Theo Bộ Tài chính, Shopee có thể gặp rủi ro tài chính khi tính sổ các khoản nợ đến hạn do tài sản ngắn hạn thấp hơn nợ phải trả ngắn hạn.

Số doanh nghiệp FDI lỗ nhiều hơn lãi

Lũy kế đến hết năm 2020, có 16.164 doanh nghiệp FDI báo lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính, chiếm 64% tổng số doanh nghiệp FDI đang đầu tư mua bán tại Việt Nam có báo cáo.

Tổng lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp FDI tính đến hết năm 2020 ghi nhận lên tới 623.337 tỉ đồng, bằng 44% vốn đầu tư của chủ sở hữu. Con số này của năm 2020 tăng 12% số lượng doanh nghiệp FDI có lỗ lũy kế và tăng 20,1% về tổng số lỗ lũy kế so với năm 2019.

Nghịch lý là dù thua lỗ nhưng tổng tài sản của các doanh nghiệp FDI ghi nhận lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính năm 2020 vẫn đạt khoảng 2,91 triệu tỉ đồng, tăng 8,1% so với năm 2019.

Số lượng doanh nghiệp FDI lỗ mất vốn cùng kỳ theo Bộ Tài chính là 4.250 doanh nghiệp, chiếm 16,88% tổng số doanh nghiệp FDI có báo cáo, và tăng 22,7% về số lượng doanh nghiệp FDI lỗ mất vốn so với năm 2019.

Cũng theo số liệu của Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính) số thu nội địa (không kể dầu thô) của khu vực doanh nghiệp FDI năm 2020 là 206.088 tỉ đồng, giảm 6.111 tỉ đồng so với năm 2019. Đây là năm đầu tiên trong giai đoạn 2016 – 2020 ghi nhận số thu nộp ngân sách nhà nước của khối doanh nghiệp FDI giảm so với những năm trước đó.

Tổng lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp FDI trong năm 2020 đạt khoảng 406.580 tỉ đồng, tăng khoảng 37.240 tỉ đồng, tương tự tổng lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 341.780 tỉ đồng, tăng khoảng 35.650 tỉ đồng, nhưng vẫn có khoảng 56% tổng số doanh nghiệp FDI tiếp tục báo lỗ trong năm tài chính 2020.

Click: Xem thêm

Trả lời