Vinhomes lai quy I gan 6000 ty dong

Vinhomes lãi quý I gần 6.000 tỷ đồng

đơn vị quản lý mảng bất động sản của Tập đoàn Vingroup ghi nhận doanh thu hơn 8.900 tỷ đồng sau ba tháng đầu năm, với lãi trước thuế gần 6.000 tỷ đồng.

Trong quý I, tổng doanh thu thuần thống nhất của đơn vị cổ phần Vinhomes (VHM) đạt 8.923 tỷ đồng, đến từ việc bàn giao bất động sản để ở tại ba dự án Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City và Vinhomes Grand Park.

Nếu điều chỉnh từ doanh thu bán lô lớn bất động sản và hợp tác mua bán các dự án được ghi nhận vào thu nhập tài chính, doanh thu thuần thống nhất đạt 14.279 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.

tổn phí bán hàng được tiết giảm, trong khi tổn phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 60%. Kết quả là lợi nhuận thống nhất trước thuế của Vinhomes đạt 5.886 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời khắc kết thúc quý I, tổng tài sản của đơn vị này đạt 233.963 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 136.072 tỷ đồng, tăng tuần tự 13% và 44% so với cùng kỳ.

Giá trị hàng tồn kho đến cuối tháng 3 đạt gần 30.000 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, bất động sản đang xây dựng ghi nhận hơn 27.000 tỷ đồng, chính yếu tại các dự án như Vinhomes Grand Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Dream City, Khu thành phố Đại An.

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông, năm nay Vinhomes đặt mục tiêu doanh thu đạt 75.000 tỷ, với lợi nhuận sau thuế khoảng 30.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp này dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20% từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2021.

Minh Sơn

Click: Xem thêm

Trả lời