WeChat cam cac tai khoan lien quan den tien dien

WeChat cấm các tài khoản liên quan đến tiền điện tử

Ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất Trung Quốc hôm 20.6 đã cập nhật quy tắc, chỉ định các tài khoản công khai trên nền tảng có liên quan đến việc phát hành, giao dịch, tài trợ tiền điện tử và NFT (mã thông tin chẳng thể thay thế) sẽ bị hạn chế hoặc bị cấm.

WeChat cấm các tài khoản liên quan đến tiền điện tử - ảnh 1

Tài khoản công khai có liên quan đến việc phát hành, giao dịch, tài trợ tiền điện tử và NFT trên WeChat sẽ bị hạn chế hoặc bị cấm

Theo quy tắc mới, WeChat đã đưa việc “tham gia vào hoạt động mua bán tiền ảo hoặc bộ sưu tập kỹ thuật số (cách gọi NFT của Trung Quốc)” vào trong điều khoản “Hoạt động mua bán phi pháp” và coi đó là “nội dung vi phạm”.

Cụ thể, những tài khoản có khả năng cao sẽ bị cấm bao gồm tài khoản của doanh nghiệp giao dịch và trao đổi giữa tiền ảo và tiền pháp định, hoặc giữa các loại tiền điện tử với nhau; tài khoản cung cấp thông tin, dàn xếp và dịch vụ định giá cho giao dịch tiền điện tử; cũng như các tài khoản liên quan đến tài trợ phát hành mã thông tin và giao dịch phái sinh tiền điện tử. Ngoài ra, quy tắc mới cũng bao gồm “tài khoản cung cấp dịch vụ hoặc nội dung liên quan đến giao dịch thứ cấp của các bộ sưu tập kỹ thuật số”.

n

Nếu những vi phạm như vậy bị phát hiện, WeChat “sẽ ra lệnh sửa chữa tài khoản chính thức vi phạm trong một thời hạn và hạn chế một số chức năng của tài khoản đó cho đến khi nó bị cấm vĩnh viễn tùy theo mức độ vi phạm”.

Mối quan hệ của Trung Quốc với tiền điện tử

Trung Quốc có mối quan hệ khá phức tạp với những gì liên quan đến tiền điện tử. Sau khi ra lệnh cấm giao dịch tiền điện tử, nước này đã cố gắng kết hợp mô hình tiền điện tử vào hoạt động tiền tệ của mình bằng cách thí nghiệm CBDC (tiền điện tử của nhà băng trung ương), thông qua việc phát hành 15 triệu giá trị quần chúng tệ kỹ thuật số (e-CNY) cho người dân. Điều thú vị e-CNY được phân phối bằng cách sử dụng tùy chọn tính sổ của WeChat.

Tuy nhiên, giữa tháng 5.2022, Tòa án quần chúng cấp cao Thượng Hải lại ra phán quyết rằng Bitcoin (BTC) có “giá trị kinh tế nhất quyết” và là tài sản ảo được luật pháp của quốc gia này bảo vệ. thông tin đã được đăng trên tài khoản WeChat của tòa án. Các dữ liệu liên quan cũng cho thấy khoảng 94 nút khai thác Bitcoin vẫn đang hoạt động hăng hái trên bờ cõi đại lục, bất chấp lệnh cấm khai thác tiền điện tử trên toàn quốc.

Click: Xem thêm

Trả lời