Xbox Cloud Gaming cai tien hieu suat cho iOS

Xbox Cloud Gaming cải tiến hiệu suất cho iOS

Microsoft tuyên bố sẽ mang đến cho người dùng iOS hiệu suất tuyệt vời hơn khi sử dụng dịch vụ Xbox Cloud Gaming.

  • Cách khắc phục thông tin của ứng dụng Xbox không hoạt động trên Windows 10
  • Bộ điều khiển DualSense màu mới đã nhận được một số nâng cấp bên trong
  • Thăng trầm gần 160 năm của ‘Vương triều Nokia’

Click: Xem thêm

Trả lời